O projektu

Voditelj: Ivana Lipovac

Namjena:
Kroz realizaciju terenske nastave na području u blizini škole gdje se nalaze svi primjerci drveća, učenici će upoznavati i imenovati vrste i zahvaljujući tome, primjereno uzrastu, upoznati jezik prirodoslovlja (znanstveno nazivlje biljnih vrsta).

Determinacija pojedinih vrsta drveća doprinijet će razumijevanju nekih od koncepata općega znanja o prirodi i okolišu.
Demonstracija i objašnjavanje znanstvenog nazivlja, elektronički način obilježavanja svakog drveta te uređivanje web stranice na kojoj će se nalaziti svi podatci vezani za određenu vrstu.
Razvijati interes prema praktičnom radu putem korištenja i primjena suvremenih tehnologija.
Stjecati i proširivati znanja o biljnom svijetu.
Osposobiti učenike za buduće zanimanje ili hobi.
Razvijanje ekološke svijesti i održivog razvoja.
Ostvariti zajedništvo škole i lokalne zajednice kroz edukativne i radne akcije.
Uključiti i izvještavati javnost o rezultatima provedenih aktivnosti i projekata.

Ciljevi:

• Promicanje ekoloških vrijednosti i održivog razvoja kroz primjenu informacijsko-komunikacijskih vještina korištenjem suvremenih tehnologija
• Prepoznavanje i imenovanje drveća u neposrednoj blizini škole i obilježavanje na elektronički način.
• Razvijanje istraživačkog odnosa prema okolišu i dokumentiranje zapažanja putem korištenja web stranica (izraditi web stranicu koristeći besplatne i jednostavne web alate, obraditi slike te ostale multimedijske datoteke za prikaz na mrežnom mjestu)
• Korištenje izvora informacija dostupnih uz pomoć računalnih mreža, procijena kvalitete sadržaja i kredibiliteta računalnih stranica u svrhu vlastitog istraživanja, učenja i rješavanja problema (GOO)
• Samostalno korištenje računala pri pisanju i obradi tekstova, izradi tablica, te izradi i izlaganju prezentacija
• Razvijanje kreativnosti i rukovanja s alatima za oblikovanje informacija i prezentaciju školskih aktivnosti u javnosti.
• Razvijanje ljubavi prema prirodi, zavičaju i kulturnoj baštini

Scroll to top